Health Campus Zorginnovatiefonds 

POM Limburg en UHasselt lanceren een tweede ronde van het Health Campus Zorginnovatiefonds, een programma dat innovaties in de gezondheidszorg stimuleert. Het project is opgericht binnen het SALKturbo-project ‘THINK3 simulation & innovation lab’ van UHasselt. POM Limburg ontving hiervoor opnieuw een subsidie van 200.000 euro van provincie Limburg.

Onze gezondheidszorg wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen door veranderende verwachtingen in gezondheid, welzijn en zorg. Zorgsystemen en organisaties moeten daarom inspelen op nieuwe zorgnoden, maar ook hun weg vinden in het aanbod van diverse innovaties. Dit vergt aanpassingen aan de bestaande systemen en processen.

Health Campus Limburg bouwt aan de toekomst van de gezondheidszorg. Met de verwezenlijking van een open innovatiecentrum bieden we kennisinstellingen, zorgorganisaties, het bedrijfsleven, overheden en burgers een plaats waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Zo stimuleren we de creatie van zorginnovaties in het ecosysteem op de campus.

THINK3 simulation & innovation lab

Onder meer het THINK³ simulation & innovation lab van UHasselt zal zich in het open innovatiecentrum van de Health Campus vestigen. THINK³ is een civic lab voor health services research met een focus op systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg. Het is een open universitair centrum voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening waar zorgverleners, bedrijven, burgers, (master)studenten en onderzoekers samen aan de slag kunnen om systemen en processen in de zorgsector te innoveren. Een plek waar vaardigheden getraind en getest worden en waar we nieuwe manieren vinden om de zorgsector te verbeteren. Hiermee trachten we de sprong tussen innovatie naar implementatie te verkleinen.

Zorginnovatiefonds

Om co-creatie en innovaties binnen de zorg financieel te ondersteunen, is het zorginnovatiefonds opgericht met steun van de provincie Limburg. POM Limburg staat als economische regisseur in voor de coördinatie van het fonds.

Via het zorginnovatiefonds motiveren we bedrijven en zorgorganisaties om verbeterprojecten op te zetten met als doel om zorgsystemen of -processen te innoveren.

Is het realiseren van value based healthcare voor uw organisatie een uitdaging en is er vandaag nog geen oplossing voor handen? Het Health Campus Zorginnovatiefonds ondersteunt u bij het aanpakken van die uitdaging.

Concreet werkt u gedurende twee jaar een verbeterprogramma uit en implementeert u dit in de praktijk:

 • Jaar 1 (0-6 maanden): opmaak van een methodologisch onderbouwde en gedetailleerde probleemanalyse en helder omschreven projectdoelstellingen;
 • Jaar 1 (6-12 maanden): opmaak van een gepaste oplossing en vervolgens een verbeterprogramma en implementatieplan, gemaakt op maat van uw organisatie om de introductie en verduurzaming van de oplossing in de praktijk maximaal te ondersteunen.
 • Jaar 2: het effectief implementeren en evalueren in de praktijk (uw organisatie).

Projecten

Het zorginnovatiefonds ondersteunt 5 projecten die een innovatieve oplossing zoeken en concreet wensen uit te werken voor uitdagingen in zorgsystemen of -processen. Het fonds biedt:

> Een financiële vergoeding van 35.000 euro;
> Ondersteuning gedurende het project:

 • U krijgt een promotor van UHasselt (professor met aantoonbare realisaties inzake systeem- en procesinnovatie) toegewezen. Hij/zij zal u ondersteunen gedurende het project;
 • Ondersteuning door het THINK³-lab waar u diverse oplossingen kan bedenken en testen. Samen met de andere innovatieve projecten wordt er ook een lerend netwerk gevormd dat op regelmatige tijdtippen zal samenkomen om ervaringen uit te wisselen;
 • U heeft toegang tot wetenschappelijke literatuur van UHasselt.

Voor projecten die zich richten op het realiseren van waarde gedreven zorg met een focus op innovatieve zorgsystemen of -processen kan een subsidie worden aangevraagd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • uitdagingen kaderend in de shift van hospitalisatie naar thuiszorg;
 • uitdagingen kaderend in het aanbieden van geestelijke gezondheidszorg;
 • uitdagingen kaderend in de implementatie van innovatieve zorgmodellen (bijvoorbeeld ‘nurse led care’);
 • uitdagingen kaderend in de organisatie van geïntegreerde zorg;
 • uitdagingen kaderend in het aanbieden van after-hours care (bijvoorbeeld samenwerking met huisartsenpost en spoedgevallendienst).

De volgende projecten worden uitgesloten voor deze subsidie:

 • ontwikkelingen of validatie van technologische innovaties (zoals sensors, medische toestellen enz.);
 • ontwikkelingen of validatie van diagnostische of therapeutische innovaties.

Een subsidieaanvraag indienen

 

STAP 1: maak een filmpje – van maximaal 10 minuten – waarin u volgende vier zaken bespreekt:

 1. Bespreking probleem – Wat is het probleem dat uw organisatie of consortium wenst aan te pakken? Welke impact heeft dit probleem op de kwaliteit en veiligheid van zorg?
 2. Toon de maatschappelijke relevantie aan – wat is de maatschappelijke impact van dit probleem en de gevolgen op de kwaliteit en veiligheid van zorg? Vb. financiële gevolgen, aantal getroffen patiënten, …
 3. Voorstelling organisatie en projectteam – Geef een voorstelling van de organisatie/consortium. Welke teamleden gaan gedurende het project samenwerken? Stel de projectmedewerker voor die minimaal 20% vrijgesteld wordt voor dit project.
 4. THINK AGAIN. THINK3 . – Overtuig ons dat uw organisatie of consortium klaar is om anders te willen denken in het innoveren en realiseren van value based healthcare.

STAP 2: vul het aanvraagformulier in en stuur dit samen met het filmpje ten laatste op 18 december 2023 – 12 uur – naar info@healthcampus.be. 

Downloads:

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.